Miljövänliga EDM-festivaler

Alla som gillar att gå på festivaler har säkert någon gång tänkt till kring deras miljöpåverkan. Det blir mycket skräp och avfall från engångskärl. Ofta kommer även elen från fossila källor. EDM som står för Electronic Dance Music är här för att stanna. Frågan är vad som går att göra för att festivalerna ska bli mer hållbara och miljövänliga.

Grön el från solceller

Grön teknik som solceller är på stark frammarsch. Den tekniska utvecklingen har gjort dem både effektivare och billigare. Privatpersoner har möjlighet att ansöka om ett skatteavdrag som gör det prisvärt att installera solceller på taket i den egna fastigheten. Du kan själv undersöka solceller pris och ofta betalar investeringen igen sig själv ganska snabbt. Kommuner, bostadsrättsföreningar och festivalarrangörer har också fått upp ögonen för solceller.

Dagens festivalbesökare är ofta miljömedvetna och de uppskattar möjligheten att till exempel kunna ladda sina prylar med grön el från solceller. Möjligheterna är goda att sätta upp solcellspaneler i anslutning till festivalområdet och låta besökare ta del av den gröna elen. En annan lösning kan vara stora batterier som går att ladda upp med grön el från vindkraft. På senare tid har även fossila bränslen som diesel blivit så dyrt att många menar att traditionella lösningar som dieselgeneratorer hör historien till.

Biologiskt nedbrytbara kärl

Ett annat sätt att göra EDM-festivaler mer miljövänliga är att ta ett steg bort från all skadlig plastanvändning. Om engångskärl används måste det vara en variant som är bionedbrytbar. Visserligen går det att erbjuda sopsortering i festivalområdet, men erfarenheten säger att många festivalbesökare är dåliga på att ta ansvar och sopsortera korrekt. För att systemet ska fungera krävs mycket personal som övervakar och ser till att besökarna sköter sig. En god idé som införts på vissa EDM-festivaler är pantsystem. När det blir ekonomiskt fördelaktigt att sköta sig, brukar det ofta fungera bättre, trots festivalstämningen.

Närproducerad mat

Utöver solceller och återvinning är en annan framtidslösning att satsa på mer närproducerade och ekologiska råvaror. Det minskar transporter och ger även stöd till lokala producenter som kan inleda ett långsiktigt samarbete med festivalarrangören. På EDM-festivaler erbjuds ofta vegetarisk mat och just att minska köttkonsumtionen är en av vägarna att minska miljöpåverkan från stora evenemang. Ibland fungerar till och med artisterna som förebilder och uppmuntrar sina fans att tänka på miljön och välja en hållbar livsstil. Däremot är det fortfarande en stor utmaning att göra någonting åt alla flygresor som sker i samband med festivaler. Därför blir det extra viktigt för festivalarrangören att försöka kompensera för flygresorna med bland annat grön el.

lycka-lite